Bezoek praktijk tijdens Corona-crisis

Patiëntenzorg gaat door:

  • Bij medische klachten neem telefonisch contact op met praktijk.
  • Zo mogelijk worden klachten telefonisch afgehandeld.
  • Indien nodig krijgt u een afspraak op het spreekuur.
  • Kom zo veel mogelijk alléén naar de praktijk.
  • Kom op de afgesproken tijd (niet te vroeg, wacht anders buiten).
  • Bloedprikken alléén op afspraak.