• Home
  • Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland en de westerse wereld. Van de Nederlandse bevolking van 20-60 jaar heeft ongeveer 

• 1 op de 8 een verhoogd cholesterol (>6,5 mmol/l)
• 1 op de 5 een verhoogde bloeddruk (>140/90mmHg)

Beïnvloeding van deze risicofactoren kan deze sterfte en ziekten aanzienlijk verminderen. Het risico kan worden verlaagd door o.a. veranderingen van voeding en leefstijl, eventueel gecombineerd met medicijnen. Intensieve ondersteuning en begeleiding van patiënten ter bevordering van een gezonde leefstijl is hierbij effectief. In het Dokterscentrum Wijchen willen we in dit kader graag aandacht hebben voor de preventie van hart- en vaatziekten (bij bijvoorbeeld hoge bloeddruk) maar ook patiënten op een goede manier begeleiden als er al sprake is van een bestaande hart- of vaatziekte, zoals het hebben doorgemaakt van een hartinfarct, een herseninfarct, diabetes.

Door het opstellen van een risicoprofiel hart-vaatziekten is het mogelijk voor u als individuele patient goed in kaart te brengen waar extra aandacht vereist is. Hiervoor zal een gesprek, het meten van de bloeddruk en het doen van laboratoriumonderzoek (bloed) aangewezen zijn. Samen met de Physician Assistant Marjolein Hagemeijer zal er dan een behandelplan gemaakt worden.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Hartstichting www.hartstichting.nl